ปลาในชายฝั่งทะเลมีอะไรบ้างที่นักตกปลาอยากเจอที่สุด

การตกปลาทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง โขดหิน สะพานปลา และแนวกันลมเป็นที่นิยมและชื่นชอบของนักตกปลา ภูมิภาคนี้เป็นที่อยู่ของปลาหลากหลายชนิด วันนี้เราจะมาดูปลาแปดชนิดที่พบมากที่สุดที่นักตกปลาชายฝั่งพบเจอ มีปลาชนิดใดบ้าง? ไปดูด้วยกัน

1.ปลาเต็กเล้ง ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

ปลาเต็กเลน หรือ ปลาประตูน้ำ เป็นปลาที่มีรูปร่างยาว ปากแหลม มีฟันเล็กๆ แหลมคมอยู่ในปากจำนวนมาก รูปร่างคล้ายปลาเข็ม ปลากินเนื้อ มักกินปลาขนาดเล็ก นิยมอยู่รวมกันเป็นฝูง. คุณสามารถตกปลาด้วยเหยื่อเช่นป๊อปเปอร์และปลั๊กดำน้ำที่หาเหยื่อบนผิวน้ำ แต่ก็ต้องระวังอันตรายของปลาชนิดนี้ด้วย ชาวประมงบางคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกปากแหลมต่อย

2.ปลาสละ

ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

สลักมีลำตัวสีเทาแบนข้างกว้าง มันมีจุดสีดำขนาดใหญ่ที่เส้นข้างตัว ปากกว้าง และตาเล็ก และมักจะตกปลาด้วยเหยื่อดำน้ำ เช่น ปลั๊กดำน้ำลึก จิ๊ก และเหยื่อจิ๊กขนาดเล็ก

3.ปลาโฉมงาม ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

3.ปลาโฉมงาม ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

ปลาสวยงามมีลำตัวสั้น แบนกว้าง หางเล็ก มีเกล็ดที่อ่อนนุ่มงอกเป็นสันแข็งที่ปลายหาง กระดูกอ่อนเกล็ดแข็งสองอันยื่นออกมาด้านหน้าครีบก้น และไฮไลท์อยู่ที่ก้านครีบอกหลังอันที่สองและครีบก้นตรงยาวมาก นักตกปลามักจะใช้เหยื่อดำน้ำ เช่น เหยื่อผิวน้ำ ป๊อปเปอร์ ปลั๊กสนอร์เกิล ไดฟ์ลึก และเหยื่อจิ๊ก

4.ปลากะมง

4.ปลากะมง

ปลากะพงมีลำตัวค่อนข้างแบน ครีบก้นส่วนหน้ามีหนามแข็ง 2 อัน ครีบหางพับและแคบ และมีเกล็ดขนาดใหญ่ที่เส้นข้างลำตัว เหลี่ยมแข็ง หัวทู่สั้น ลำตัวสีขาวเงิน เป็นปลากินเนื้อที่มีปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กชนิดอื่นอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง

5.ปลาอินทรี

5.ปลาอินทรี

ปลาแมคเคอเรลมีลำตัวแบน ด้านข้างยาว หางแคบ และปลายหางเว้าลึก มีหัวและปากแหลมคม มีฟันแหลมคม อาศัยอยู่เป็นฝูงใกล้ผิวน้ำ ลายจุดหรือบั้ง ปลากินเนื้อมีความยาวลำตัวเฉลี่ยประมาณหนึ่งเมตร มันกินปลาขนาดเล็กและอาศัยอยู่ในน่านน้ำเปิดในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ปลาเศรษฐกิจจากประเทศไทย.

6.ปลาสาก

6.ปลาสาก ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

บาราคูด้ามีลำตัวกลมยาว หัวแหลม ปากกว้าง กรามล่างยื่นยาวกว่ากรามบน ฟันแหลมคม ตาโต เกล็ดเล็ก ขอบบาง ครีบหลังเรียบ 2 ข้าง ผิวลำตัวสีน้ำตาลอมน้ำตาล . มีลายบั้งบางส่วนหรือเป็นจุด ๆ ทั่วตัว และอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ เหยื่อประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับเหยื่อตกปลาทั้งขณะดำน้ำและขึ้นผิวน้ำที่กินปลาขนาดเล็ก

7.ปลากุเลา

7.ปลากุเลา

ปลากระเบนมีลักษณะลำตัวยาว หนา ข้างแบน หัวเล็ก ตาโต ฟันแหลมคมมาก ลักษณะเด่นคือมีครีบใต้ใบหูแยกเป็นสี่แฉก ภาษาคนตกปลาเรียกว่าหนวด ล่อเทียมเป็นปลั๊กสีดำลึกที่มักใช้ในการตกปลาคูเลา

8.ปลากะพง

8.ปลากะพง ปลาในทะเลมีอะไรบ้าง

ปลากระพงเป็นปลาที่นิยมตกปลาทั้งในทะเลและน้ำจืด ลำตัวหนา ด้านข้างแบน หัวโต ตาโต ปากกว้าง ตัวเครื่องสีขาวเงินน้ำตาล เป็นปลาที่นักตกปลานิยมนำไปเป็นเหยื่อปลอม เหยื่อปลั๊ก ตกปลาผิวน้ำ ตกปลาดำน้ำ ฯลฯ จับสนุก กินอร่อย และยังถือเป็นปลาเศรษฐกิจของไทยอีกด้วย